Christengemeente Soest stopt ermee

Na 35 jaar hebben de leden van de Christengemeente Soest gezamenlijk besloten om de geloofsgemeenschap op te heffen. In 1985 hielden zij hun eerste samenkomst in het Griftland College en in de jaren die volgden werd dat het vaste ankerpunt van het gemeenteleven: een wekelijkse dienst rondom preek en aanbidding. Daaromheen gaven andere activiteiten invulling aan het gemeenteleven: kinderdiensten, jeugdavonden, en bijvoorbeeld bijbelstudiekringen. Er wordt met plezier op teruggekeken. Ook op interkerkelijk gebied wilde de gemeente graag betrokken zijn wat zichtbaar werd met een eenmalige gezamenlijke dienst bij het 750 jarig bestaan van Soest, tot het pastoresoverleg en gezamenlijke activiteiten als Sport Event Soest en de Herderstocht. Na 35 jaar heft de Christengemeente Soest zichzelf op nu er te weinig leden zijn om haar activiteiten te bemensen. Met name in de laatste vijf jaar was dit een ontwikkeling die zichtbaar werd in het aantal bezoekers van de samenkomst op zondag, maar ook voelbaar werd bij het invullen van de taken. Het is niet gelukt om dat proces om te keren wat ertoe geleid heeft om in 2019 de datum van zondag 28 juni 2020 te kiezen voor een laatste samenkomst. Dat het gemeenteleven in de laatste maanden van haar bestaan helemaal stil zou komen te liggen was niet voorzien, maar werd opgedrongen door de corona-crisis. Op 28 juni dus een laatste samenkomst zonder bij elkaar te komen, maar met een afscheid langs digitale weg. Vanzelfsprekend komt de gemeente na de corona-crisis nog een keer bij elkaar om met een omhelzing en een hapje en drankje terug te blikken.